VEIEN TIL Å BLI REIKIMESTER I THE REIKI NETWORK                              TILBAKE TIL HOVEDSIDE

 

... et stort sprang for din personlige vekst

og en mulighet til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv.                                                                      


Som reikimester er du kvalifisert til å aktivere og lære bort reiki til andre.         
The Reiki Network ser at reiki har et stort potensial til å hjelpe mennesker i alle livets faser.

Vi ønsker at reikimestre skal være godt kvalifiserte til å formidle denne gaven videre og legger stor vekt på selve utdanningen av nye reikimestre.
Gjennom treningen gis det dessuten en fantastisk mulighet til å oppleve personlig vekst. 

 

Å GJØRE ET VALG

Er du er ukjent med reiki, er ditt første steg å delta på et Reiki 1 kurs. Det gir deg muligheten til aktivt

å bruke reiki og på den måten erfare hva Reiki kan gjøre for deg.  

Gir det mersmak kan du, når du kjenner tiden er inne (etter minst 2-4 mnd), fortsette på et Reiki 2 kurs.

Her lærer du flere metoder for videre utvikling. 

Det er først gjennom dine egne erfaringer og opplevelse ved bruk av Reiki, at du vil kunne ta beslutningen om å bli reikimester.

 

I The Reiki Network blir alle som ønsker å gå videre til tredje nivå, invitert til en samtale.  Dette for å sikre at de har tatt sin avgjørelse etter nøye overveielse.

Det tredje nivået (mesternivået) læres kun videre av de mest erfarne reikimesterne i The Reiki Network; reikimesterlærerne. Det er en omfattende og dyptpløyende prosess å bli reikimester, og det er viktig at du finner den reikimesterlæreren som passer deg.

 

Hvis du har tatt Reiki 1 og 2 med en reikimester utenfor The Reiki Network, kreves det at du også deltar på kurs i regi av oss. Dette for å sikre at din forståelse er sammenfallende med vår standard.

 

The Reiki Network deler det tredje nivået inn i tre deler;  Reiki 3A, Reikimester og Reikimesterlærer.

 

HVOR LANG TID TAR DET OG HVA KOSTER DET?

Å ta fatt på reikimester-utdanningen krever en omfattende investering av innsats, tid og penger.

Det er derfor viktig at du føler deg klar før du begir deg ut på denne reisen.  

Treningsperioden til reikimester varer i minst 1 år, lengre hvis nødvendig. Ved siden av den praktiske delen hvor du skal lære å undervise i reiki, gir denne perioden også rom for store forandringer i din energi og bevissthet. Dette for at du skal være i stand til å gi effektive og permanente aktiveringer umiddelbart etter ferdig utdanning.  

 

Utdanningskostnaden er basert på verdien av US$ 10,000 i året 2000 tillagt den årlige konsumprisindeksen. Avgiften for Reiki 3A er inkludert i dette beløpet og dekker veien fram til ferdig reikimesterlærer (p.t 110.000 kr)

Avgiften for medlemskap i The Reiki Network er inkludert de 2 første årene. Du kan delta på internasjonale og regionale møter, og du får tilgang til vårt medlemsområde på nettet.

The Reiki Network har utarbeidet en omfattende utdanningsmanual som du mottar i begynnelsen av din trening.

 

Som reikimesterelev trenes du til å undervise i første og andre nivå av reiki. Din reikimesterlærer vil kreve at du mestrer dette på en måte som tilfredsstiller den generelle standarden i The Reiki Network.

The Reiki Network mener at det ikke er nok bare å utdanne reikimestre som er i stand til å aktivere andre til reiki. En like viktig oppgave er å kunne formidle god forståelse og verdien av reiki. Det kreves derfor at eleven viser en slik evne og kunnskap. 

Gjennom treningsperioden skal du besvare minst 8 oppgaver som er beskrevet i manualen. Disse dekker alt materialet som læres bort i første og andre nivå av reiki. Besvarelsene presenteres i en muntlig form etter avtale med reikimesterlæreren, det kan være direkte til lærer, lyd- eller bildeopptak.  

Din reikimesterlærer vil gi deg konstruktiv tilbakemelding på hver oppgave for at du skal kunne utvikle og forbedre dine kunnskaper. Du kan bli bedt om å gjenta oppgaver hvis de ikke tilfredsstiller standarden som forventes i The Reiki Network.

 

Det er et mindre håndfast aspekt ved utdanningsprosessen som bør nevnes; din personlige utvikling. Mange erfarer forandring i egen bevissthet og får ny forståelse av eget ståsted. Personlige vanskeligheter og temaer kan komme til overflaten nå som du lærer teknikker for å mestre dette. Dette er også en del av det å bli reikimester.


Å BLI REIKIMESTERLÆRER

Etter minst 2 år med aktiv undervisning av Reiki 1 og Reiki 2 kurs, hvor man har inspirert deltagere til å fortsette til det tredje nivået (Reiki 3A), er reikimesteren klar for å bli reikimesterlærer.

Denne bestemmelsen avgjøres av din reikimesterlærer som følger klare retningslinjer om hvilke kvalifikasjoner som skal oppfylles. 

Som reikimesterlærer er du kvalifisert til å undervise i alle reikinivåer; Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3A, Reikimester og Reikimesterlærer.

Selve utdanningsprosessen er over når man blir reikimesterlærer, men det betyr ikke at reisen med reiki er kommet til en ende. Reiki er en ubegrenset gave som kan utforskes til det fulle gjennom hele livet. 

 

                                                                                                                TILBAKE TIL HOVEDSIDE