1 TIMES REIKIBEHANDLING GIR SAMME FYSIOLOGISKE EFFEKT SOM 3-4 TIMERS DYP SØVN

 

En reikibehandling er balanserende og avslappende.

Reikiutøveren legger hendene varsomt på mottagers kropp og flytter rundt til forskjellige punkter. Mottager ligger påkledd og i ro på behandlingsbenken. 

De fleste opplever en følelse av dyp avspenning og velvære under behandlingen. 

 

Vi stiller ingen diagnose ved reikibehandling.  Det er en helhetlig behandling hvor energien går dit mottager trenger det mest , det være seg på det fysiske, emosjonelle eller åndelige plan. Reiki jobber med årsakene til våre plager, ikke direkte med symptomene.

 

Vi anbefaler gjerne 3 behandlinger innenfor et forholdsvis kort tidsrom. Dette for å fange opp de prosesser som settes i gang og understøtte kroppens egenheling.

Christine gir reikibehandling i Drøbak etter avtale. 

 

En reikibehandling varer minst en time og koster kr 700.


FJERNBEHANDLING

 

Christine tilbyr reikisendinger, noe som er kan være vel så effektivt som en times behandling på benk. Vi avtaler et tidspunkt og du mottar behandling der du befinner deg.

Vi trenger ikke snakke sammen, men det er fint om du holder deg i ro under behandlingen.

Her kan det også være fint å avtale flere sendinger for en mer helhetlig behandling. 

En fjernbehandling varer i ca 20 min og koster kr 300. 

Reikiklinikken er midlertidig lukket pga sykdom